Zaawansowane technologie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Strona www: www.uz.zgora.pl/
Dział: Zielona Góra

Uniwersytet Zielonogórski jako jeden z pierwszych w Polsce umożliwił studentom studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka korzystanie z nowoczesnego systemu klasy DCS Proficy Process Systems firmy GE Intelligent Platforms.

Rozwiązanie dostarczyła firma Astor.

Proficy Process Systems można porównać do agenta do zadań specjalnych w świecie automatyki – sprawdza się doskonale tam, gdzie sterowany obiekt wymaga kompleksowego rozwiązania, które oprócz rozproszonego sterowania, zapewnia pełną wizualizację pracy, archiwizację danych procesowych oraz dostarcza narzędzi raportowych, analitycznych i serwisowych.

„Proces budowania aplikacji sterującej i wizualizacyjnej w skomplikowanych, zaawansowanych systemach wiąże się z koniecznością zastosowania gotowych, predefiniowanych obiektów, działających w ściśle określony sposób, zintegrowanych
z układami odpowiedzialnymi za ich reprezentację graficzną oraz stacjami, dającymi możliwość sterowania. Pełna integracja sterowania, wizualizacji i systemów biznesowych oraz minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia błędu podczas implementacji jest kluczowym wymogiem, jaki musi spełnić nowoczesny system automatyki.” – komentuje potrzeby dużych systemów automatyki Piotr Adamczyk, menadżer produktu w firmie ASTOR.

Możliwość poznania, jeszcze w czasie studiów, funkcjonalności jednego z najbardziej zaawansowanych na rynku automatyki rozwiązań, stanowi dla przyszłego inżyniera wielką szansę i może zadecydować o jego przewadze na rynku pracy. Uniwersytet Zielonogórski tworząc laboratorium z systemem klasy DCS, stał się jedną z najbardziej postępowych uczelni, prowadzących kierunki techniczne.

„System klasy DCS - Proficy Process System - dostarczony do laboratorium Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego składa się ze stacji procesowej, działającej w architekturze redundantnej z dołączonymi układami wejść/wyjść oraz z warstwy aplikacyjnej. Proficy Process System kompleksowo prowadzi cały proces produkcyjny, przy zachowaniu jego spójności i rozproszonego charakteru pracy. Dzięki temu systemowi studenci mają szansę poznać rozwiązanie, które
w przemyśle będzie odgrywało coraz większą rolę.” – informuje Krzysztof Kuczkowski, Koordynator ds. edukacji z poznańskiego oddziału firmy ASTOR.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:07
Komentarze
 
Polityka Prywatności