Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Zielona Góra

NEWSY Zielona Góra
i lubuskie

Stypendia dla doktorantów w Lubuskiem

Dział: Zielona Góra

W Lubuskiem zostali wybrani stypendyści w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego”. Stypendia otrzyma 34 doktorantów.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze poinformował, że osoby, których wnioski zostały pozytywnie ocenione, uzyskają dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł miesięcznie; maksymalny czas otrzymywania stypendium to jeden rok.

Do komisji wpłynęło 37 wniosków. Pozytywną ocenę natomiast otrzymały 34: 18 z kierunków technicznych, 15 z kierunków wsparcia działalności innowacyjnej oraz jeden z usług biznesowych. Kwota przyznanych stypendiów wynosi ponad 1,5 mln zł.

Pieniądze na stypendia pochodzą z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu finansowanego z tego źródła jest wsparcie procesów innowacyjnych dla rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego.

Stypendia doktoranckie skierowane są do uczestników studiów doktoranckich, pracowników naukowych i innych osób, które mają otwarty przewód doktorski. Podstawowym kryterium naboru jest zameldowanie na terenie województwa lubuskiego oraz kształcenie się w dziedzinach zgodnych z „Lubuską Regionalną Strategią Innowacji 2010-2015”.

Strategia ta preferuje kierunki techniczne, dotyczące usług biznesowych i innych dziedzin nauki gwarantujących wsparcie działalności innowacyjnej (m.in. w zakresie ekonomii i administracji, nauk społecznych, nauk humanistycznych, ochrony i bezpieczeństwa, turystyki i rekreacji, kosmetologii, sportu).

W ubiegłym roku stypendia te przyznano po raz pierwszy. Otrzymało je wówczas 30 osób, a łączna kwota wyniosła prawie 1,3 mln zł.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce


data ostatniej modyfikacji: 2011-12-15 13:09:42
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
WSZUiE-220_1.jpg
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura WSPiA
miniatura
 
Polityka Prywatności