"Radość studiowania"

Dział: Zielona Góra

Dział Promocji i Informacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza swoich studentów do wzięcia udziału w konkursie "Radość studiowania".

Celem Konkursu jest ukazanie w formie fotografii czarno-białej lub kolorowej wykonanej w dowolnej technice, życia studenckiego studentów PWSZ, zarówno tego formalnego związanego z kształceniem na poszczególnych kierunkach, zajęciami czy egzaminami, ale także z pozaformalnym życiem studenckim: otrzęsinami, juwenaliami, imprezami studenckimi i życiem w akademiku.

Zasady konkursu:


1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Konkurs będzie trwał przez cały rok 2011, przy czym co kwartał – w marcu 2011, czerwcu 2011, wrześniu 2011 oraz grudniu 2011 – Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców – autorów najlepszych fotografii kwartału. Jednocześnie, w grudniu 2011, spośród wszystkich nadesłanych do Organizatora Konkursu prac, zostanie wyłoniona fotografia roku.

Komisja konkursowa nagrodzi również autorów: największej liczby prac nadesłanych w ciągu całego okresu trwania Konkursu; najzabawniejszej fotografii; fotografii pokazującej pozaformalne życie studenckie; fotografii ukazującej formalne życie studenckie. Zasady uczestnictwa

1. Każdy student PWSZ może w ciągu kwartału zgłosić 5 pojedynczych prac konkursowych lub 1 zestaw zdjęć (zestaw to seria składająca się z maks. 5 zdjęć tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Wszystkie fotografie powinny zostać dostarczone do Organizatora Konkursu w formie elektronicznej – zapisane na płycie CD przyniesione do siedziby Organizatora Konkursu (Dział Promocji i Informacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Łokietka 22 (pok. 9), 66-400 Gorzów Wielkopolski) lub przesłane pocztą mejlową na adres: akopaczynska-moskaluk@pwsz.pl lub agnieszka.moskaluk@gmail.com z dopiskiem (na kopercie lub w temacie wiadomości e-mail: RADOŚĆ STUDIOWANIA.

3. Fotografie powinny być zapisane w formacie plików JPEG lub PDF. Rozdzielczość potrzebna do wydruku musi wynosić 300 dpi.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

5. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.

Regulamin konkursu


data ostatniej modyfikacji: 2011-11-25 15:02:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności