Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Serwis Zdrowie Zielona Góra - dział zdrowie Studencki Informator Regionalny - Zielona Góra

Badania

powiat
miejscowość
Opis specjalności

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Grupa specjalności;Opis specjalności: Apteka zakładowa, Blok operacyjny, Choroby tropikalne (poradnia), Dział (pracownia) fizjoterapii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Izba przyjęć szpitala, Medycyna pracy - poradnia, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chemioterapii, Oddział chirurgiczny dla dzieci, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii klatki piersiowej, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział chorób zakaźnych, Oddział dermatologiczny, Oddział ginekologiczno-położniczy, Oddział kardiologiczny, Oddział nefrologiczny, Oddział neonatologiczny, Oddział neurochirurgiczny, Oddział neurologiczny, Oddział okulistyczny, Oddział onkologiczny, Oddział onkologii ginekologicznej, Oddział otolaryngologiczny, Oddział pediatryczny, Oddział pulmonologii, Oddział radioterapii, Oddział urologiczny, Poradnia AIDS, Poradnia alergologiczna, Poradnia chemioterapii, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia radioterapii, Poradnia stomatologiczna i gabinet, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia WZW, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownie inne, Sterylizatornia, Szpitalny oddział ratunkowy, Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Zyty 26, 65-046 Zielona Góra
tel. 3296200

 • Alergologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Alergologia - Leczenie stacjonarne
 • Alergologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie "jednego dnia"
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Leczenie stacjonarne
 • Anestezjologia i intensywna terapia - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia dziecięca - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia dziecięca - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia klatki piersiowej - endoskopia
 • Chirurgia klatki piersiowej - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia klatki piersiowej - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia klatki piersiowej - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia naczyniowa - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia naczyniowa - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia naczyniowa - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Chirurgia ogólna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia ogólna - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia ogólna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia ogólna - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Chirurgia onkologiczna - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie "jednego dnia"
 • Chirurgia onkologiczna - Leczenie stacjonarne
 • Chirurgia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Chirurgia onkologiczna - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Choroby płuc - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie stacjonarne
 • Choroby płuc - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby wewnętrzne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie "jednego dnia"
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie stacjonarne
 • Choroby wewnętrzne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby zakaźne - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Choroby zakaźne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby zakaźne - Leczenie stacjonarne
 • Choroby zakaźne - Oświata i promocja zdrowia
 • Choroby zakaźne - Szczepienia
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne
 • Dermatologia i wenerologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Dermatologia i wenerologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Dermatologia i wenerologia - Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Dermatologia i wenerologia - Zapobieganie chorobom zakaźnym
 • Diabetologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie stacjonarne
 • Diabetologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Diagnostyka laboratoryjna - Badania laboratoryjne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie stacjonarne
 • Endokrynologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Epidemiologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Farmakologia - Leki i materiały medyczne niebędące dobrami trwałego użytku
 • Gastroenterologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Gastroenterologia - Leczenie stacjonarne
 • Gastroenterologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Geriatria - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Geriatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Geriatria - Rehabilitacja stacjonarna
 • Geriatria - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Geriatria - Usługi pielęgnacyjne
 • Hematologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Hematologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Hematologia - Leczenie stacjonarne
 • Hematologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Immunologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Kardiochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Kardiologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie stacjonarne
 • Kardiologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna paliatywna - Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Medycyna paliatywna - Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna paliatywna - Rehabilitacja stacjonarna
 • Medycyna paliatywna - Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
 • Medycyna paliatywna - Usługi pielęgnacyjne
 • Medycyna pracy - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa - Leczenie stacjonarne
 • Medycyna ratunkowa - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Medycyna sądowa - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna sportowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Mikrobiologia lekarska - Badania laboratoryjne
 • Nefrologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Nefrologia - Leczenie stacjonarne
 • Nefrologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Nefrologia - Usługi w zakresie dializowania
 • Neonatologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neonatologia - Leczenie stacjonarne
 • Neonatologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurochirurgia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Neurochirurgia - Leczenie "jednego dnia"
 • Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurochirurgia - Leczenie stacjonarne
 • Neurochirurgia - Oświata i promocja zdrowia
 • Neurologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie stacjonarne
 • Neurologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Okulistyka - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Okulistyka - Leczenie "jednego dnia"
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie stacjonarne
 • Okulistyka - Oświata i promocja zdrowia
 • Okulistyka - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Okulistyka - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Onkologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Onkologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Leczenie stacjonarne
 • Onkologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie "jednego dnia"
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Oświata i promocja zdrowia
 • Onkologia i hematologia dziecięca - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie "jednego dnia"
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie stacjonarne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Oświata i promocja zdrowia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Rehabilitacja stacjonarna
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie stacjonarne
 • Otorynolaryngologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia - Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie
 • Otorynolaryngologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Leczenie stacjonarne
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Oświata i promocja zdrowia
 • Otorynolaryngologia dziecięca - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Patomorfologia - Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pediatria - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Pediatria - Leczenie "jednego dnia"
 • Pediatria - Leczenie stacjonarne
 • Pediatria - Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pediatria - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie stacjonarne
 • Położnictwo i ginekologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Położnictwo i ginekologia - Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - Diagnostyka obrazowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - endoskopia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rentgenodiagnostyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Radioterapia onkologiczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Radioterapia onkologiczna - Oświata i promocja zdrowia
 • Rehabilitacja medyczna - Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja stacjonarna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją - Leczenie stomatologiczne
 • Urologia - Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Urologia - Leczenie "jednego dnia"
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia - Leczenie stacjonarne
 • Urologia - Oświata i promocja zdrowia
 • Urologia - Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Urologia dziecięca - Leczenie "jednego dnia"
 • Urologia dziecięca - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Urologia dziecięca - Leczenie stacjonarnePoniżej wybrane artykuły medyczneNauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu